Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες


 

Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστημα παρακολούθησης,  καταγραφής, τηλεειδοποίησης και ελέγχου. Μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε αναλογικό και ψηφιακό μέγεθος με απ’ ευθείας σύνδεση αισθητηρίου ή μέσω συσκευών και συστημάτων που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Modbus. Το σύστημα διαβάζει, καταγράφει και παρακολουθεί τα δεδομένα, δημιουργώντας συμβάντα και παραδίδοντας μηνύματα συναγερμών όπου απαιτείται.Η κεντρική μονάδα διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους, 2 ψηφιακές εισόδους και 2 εξόδους ρελέ. Το πλήθος εισόδων/εξόδων είναι επεκτάσιμο με χρήση εξωτερικών μονάδων επέκτασης με μέγιστο πλήθος 60 αναλογικών εισόδων, 60 ψηφιακών εισόδων και 60 εξόδων (επιπλέον των εισόδων/εξόδων της κεντρικής μονάδος και με οποιοδήποτε πιθανό συνδυασμό).
Στις αναλογικές εισόδους της κεντρικής μονάδος μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω τύποι αισθητηρίων και μεταδοτών:

 • RTD PT100 (2/3 wire)
 • RTD PT1000 (2/3 wire)
 • Thermocouple J, K, T, N, S
 • 4-20mA

 Στις ψηφιακές εισόδους της κεντρικής μονάδος μπορούν να συνδεθούν:

 • Τάση DC (ψηφιακή πληροφορία)
 • Γεννήτρια παλμών
 • Γεννήτρια συχνοτήτων

 Λειτουργίες της κεντρικής μονάδος ULTIMA-1:

 • Παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων, εντοπισμός και καταγραφή συναγερμών
 • Διαχείριση συναγερμών βάση παραμέτρων του συστήματος με οπτικοακουστικές ενδείξεις, ενεργοποίηση εξόδων, αποστολή email, τηλεφωνική κλήση φωνής (μοντέλο ULTIMA-1B).
 • Σύνδεση με λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης για Η/Υ μέσω της θύρας USB, θύρας RS232, Intranet / Internet (θύρα Ethernet), GPRS (μοντέλο ULTIMA-1C)
 • Εκτύπωση αρχείου καταγραφών (λίστα/γράφημα) και συμβάντων σε θερμικό εκτυπωτή
 • Διεπαφή χρήστη (οθόνη γραφικών και πληκτρολόγιο)
  • Τρέχουσες ενδείξεις
  • Ενεργοί συναγερμοί και ιστορικό συμβάντων
  • Αρχείο καταγραφών (λίστα/γράφημα)
  • Παραμετροποίηση συστήματος