Η εταιρία


 

Η Polymechanics ιδρύθηκε από ομάδα μηχανικών και ερευνητών με εκτεταμένη εμπειρία στη κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων, ασύρματων δικτύων, λογισμικού και μηχανολογικών αυτοματισμών καθώς επίσης και μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων.

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και διαθέτουμε καινοτόμα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων: Ενσύρματες και ασύρματες συσκευές συλλογής δεδομένων, αυτόνομα συστήματα κεντρικής συλλογής και επεξεργασίας (σε επίπεδο συσκευής-hardware και λογισμικού-software) και εφαρμογές cloud για κεντρική συλλογή δεδομένων, διαχείριση και αυτοματοποίηση λογικής λειτουργίας μηχανών.

Η Polymechanics παρέχει υπηρεσίες μοντελοποίησης δεδομένων, επικοινωνίας και ροής εργασιών που περιλαμβάνουν ανθρώπους και μηχανές σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Τα συστήματα μας (υλικό και λογισμικό) διασυνδέονται βασισμένα σε στάνταρ πρότυπα και πρωτόκολλα και συνεργάζονται άμεσα με οποιαδήποτε συστήματα στηρίζονται σε αυτά.

Η ομάδα μας διεξάγει μόνιμα έρευνα και ανάπτυξη με στόχο την διαρκή βελτιστοποίηση της λογικής λειτουργίας των μηχανών και της συνεργασίας αυτών με τον άνθρωπο, βασισμένοι στην εκτεταμένη εμπειρία μας σε πραγματικές εφαρμογές.