Σειρά καταγραφικών Microbot


Τα συστήματα καταγραφής & εποπτείας Microbot είναι αυτόνομα συστήματα συλλογής δεδομένων. Καταγράφουν στην εσωτερική τους μνήμη μεγέθη όπως θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση αερίων κτλ με την χρήση του κατάλληλου αισθητήρα. Έχουν την δυνατότητα να ενημερώνουν  μέσω σταθερού τηλεφώνου σε περίπτωση απόκλισης των μετρούμενων μεγεθών. Όλες οι λειτουργίες καταγραφής και ειδοποίησης των συστημάτων υλοποιούνται από την κεντρική μονάδα MICROBOT αυτόνομα και ανεξάρτητα από την κατάσταση του Η/Υ στον οποίον συνδέονται.

Συνοδεύονται από κατάλληλο λογισμικό για την σύνδεσή τους σε Η/Υ. Μέσω του λογισμικού ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων, το αρχείο καταγραφών και συμβάντων με μορφή λίστας ή γραφήματος . Μπορεί να εξάγει τα δεδομένα σε αρχείο excel καθώς και να τα εκτυπώνει. 

Διαθέτουν ενσωματωμένη τηλεφωνική ειδοποίηση και ενημερώνουν τον χρήστη με χρήση ανθρώπινης φωνής και μέσω σταθερής γραμμής τηλεφώνου για οποιαδήποτε απόκλιση των μετρούμενων μεγεθών
.