Συνοδευτικά Microbot

Συνοδευτικά MicrobotΑισθητήριο Θερμοκρασίας
MB1-TSS

 • Εύρος: -30ºC έως +60ºC
 • Ακρίβεια: ±0,4ºC
 • Τύπου Transmitter
 • Μήκος Καλωδίου 3mΑισθητήριο Θερμοκρασίας
MB1-TSL

 

 • Εύρος: -30ºC έως +60ºC
 • Ακρίβεια: ±2ºC
 • Τύπου Transmitter
 • Μήκος Καλωδίου 3m

 

Αισθητήριο Θερμοκρασίας MB1-TSE

 

 • Εύρος: -55ºC έως +60ºC
 • Ακρίβεια: ±0,5ºC
 • Τύπου Transmitter
 • Μήκος Καλωδίου 3m

 

Αισθητήριο Θερμοκρασίας MB1-TSH

 

 • Εύρος: -30ºC έως +105ºC
 • Ακρίβεια: ±0,4ºC
 • Τύπου Transmitter
 • Μήκος Καλωδίου 3m

 

 

Μετατροπέας TCP-IP to Ethernet

 

 • Συσκευή σύνδεσης καταγραφικών MICROBOT Ethernet
 • Υλοποίηση κεντρικής συλλογής δεδομένων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση καταγραφικών MICROBOT μέσω Internet