Επικοινωνία


Μπενάκη 5 Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τκ 57010
Τηλ: +30 2315 318802
mailto:info@polymechanics.grhttps://www.facebook.com/Polymechanics?fref=ts