Νοέμβριος 2013

Καταγραφικά συστήματα. Επιλογή ή υποχρέωση;
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 - 3:13 μμ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ:

ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 

 

Η Υποχρέωση - Το Νομοθετικό Πλαίσιο

Από το 1989 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέσπισε νόμους με τους οποίους καθόρισε σε ποιες επιχειρήσεις τροφίμων και με ποιόν τρόπο, πρέπει να γίνεται η καταγραφή των κρίσιμων μεγεθών σε όλη την ψυκτική αλυσίδα, από την παραγωγή ως την διάθεση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι θάλαμοι των ψυγείων ψύξης και απλής κατάψυξης καθώς και οι θάλαμοι βαθιάς κατάψυξης (θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των -18 0C), ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, χωρητικότητας από 50 m3 και άνω, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Η καταγραφή της θερμοκρασίας ή / και της υγρασίας θα πρέπει να γίνεται από ηλεκτρονικά μηχανήματα εφοδιασμένα με μνήμη, αυτά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής στη μνήμη τους των τιμών θερμοκρασίας ή / και υγρασίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά 15 λεπτά), χρονολόγησης και διατήρησης των στοιχείων αυτών για ένα τουλάχιστον έτος, καθώς και δυνατότητα αναπαραγωγής και εκτύπωσης μέρους των στοιχείων αυτών που μπορεί να ζητείται από τις ελεγκτικές αρχές, κατά τη διενέργεια των «επί τόπου» ελέγχων.

Είναι όμως η νομοθεσία ο μόνος λόγος για τον οποίο μια επιχείρηση χρειάζεται ένα καταγραφικό σύστημα;

 

Η Επιλογή

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας συντήρησης των τροφίμων  είναι ανάμεσα σε άλλους,  ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την διασφάλιση της ποιότητας τους. Η διασφάλιση της κατάλληλης θερμοκρασίας στην διάρκεια της  παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης και της διάθεσης των κρεάτων διασφαλίζει την δημόσια υγεία.  Είναι λοιπόν αρκετοί σήμερα οι επαγγελματίες, που διαθέτουν καταγραφικά συστήματα όχι από υποχρέωση αλλά από συνείδηση ευθύνης έναντι του καταναλωτή.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των τροφίμων είναι απαραίτητη η πρόληψη,  η οποία επιτυγχάνεται με τον καθορισμό, τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των κρίσιμων παραμέτρων των τροφίμων σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση.

Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία θέτουν ένα υποχρεωτικό πλαίσιο υλοποίησης των αρχών, που για πολλούς συνετούς επαγγελματίες θεωρούνται έτσι και αλλιώς σημαντικές, ενώ τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας όπως το HACCP και πρόσφατα το ISO 22000, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη του πλέον σημαντικού στόχου, αυτού  της διασφάλιση της ποιότητας.

Από αυτή τη οπτική οι επιχειρήσεις σήμερα εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην ποιότητα όχι μόνο γιατί αυτό τους επιβάλλεται αλλά επειδή το επιλέγουν και επιπλέον αποτελεί βασική αξίωση των καταναλωτών.

  

Τι χρειάζεται να προσέχει κάποιος κατά την επιλογή ενός καταγραφικού.

Στην αγορά αυτήν την στιγμή υπάρχει μεγάλη ποικιλία καταγραφικών συστημάτων, τόσο εγχώριων όσο και εισαγόμενων με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων. Παρόλα αυτά θα πρέπει κανείς κατά την επιλογή του καταγραφικού να λαμβάνει υπόψη του τα παρακάτω:


Συμμόρφωση με την νομοθεσία (ΕΝ12830)

Τα καταγραφικά συστήματα μόνιμης εγκατάστασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12830 περί καταγραφικών συστημάτων. Συνοπτικά, το πρότυπο αυτό αναφέρει:

 α) Αριθμός Καταγραφών: Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει σε αδιάβλητη μνήμη, δεδομένα για τουλάχιστον 12 μήνες.

β) Ακρίβεια μετρήσεων: Το μέγιστο σφάλμα (ακρίβεια) των μετρήσεων θα πρέπει να είναι ±1 0C.

γ) Ρυθμός καταγραφής: Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται το πολύ ανά 30 λεπτά (το πρότυπο HACCP ορίζει ανά 15 λεπτά).

Πρόσβαση στις καταγραφές, ευκολία στη χρήση

Η πρόσβαση στις καταγραφές του συστήματος και η ευκολία στην χρήση του, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος. Σχεδόν όλα τα καταγραφικά συστήματα της αγοράς συνδέονται με Η/Υ ώστε να παρακολουθούνται και να εκτυπώνονται οι καταγραφές, ενώ μερικά συστήματα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς την χρήση Η/Υ. Αν η γλώσσα χειρισμού είναι στα Ελληνικά τότε η χρήση τους γίνεται ευκολότερη.

Τεχνική υποστήριξη

Η επιλογή μιας εταιρίας με δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή καταγραφικού, η εταιρία που προμηθεύει το καταγραφικό είτε το εισάγει, είτε το κατασκευάζει θα πρέπει να είναι σε θέση να το υποστηρίξει τεχνικά, τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να επιλέξει κανείς καταγραφικό σύστημα το οποίο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Τήλε-ειδοποίηση

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, επιτρέπει πλέον στα ηλεκτρονικά καταγραφικά συστήματα να λειτουργούν και ως συστήματα ασφαλείας, παρέχοντας δυνατότητα τήλε-ειδοποίησης μέσω τηλεφωνικής κλήσης, μηνυμάτων SMS ή E-mail, σε περίπτωση αποκλίσεων των θερμοκρασιών ή διακοπών ρεύματος. Η δυνατότητα αυτή μάλιστα δίνεται ενσωματωμένη σε πολλά συστήματα χωρίς μεγάλη διαφορά στο κόστος.

Κόστος και Χρηματοδότηση

Το κόστος εγκατάστασης ενός καταγραφικού συστήματος κρίνεται μικρό συγκριτικά με τα οφέλη που προσκομίζει μια επιχείρηση, από την χρήση του. Εκτός από την συμμόρφωση με την νομοθεσία, μια επιχείρηση είναι σε θέση να παρακολουθεί την συμπεριφορά των θαλάμων ψύξης ώστε να προβλέψει ενδεχόμενα προβλήματα και να βελτιώσει τις συνθήκες αποθήκευσης και επομένως και την ποιότητα των προϊόντων. Ένα καταγραφικό σύστημα που διαθέτει τήλε-ειδοποίηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να διασφαλίσει μια επιχείρηση από το ενδεχόμενο ζημιάς και αλλοίωσης ή καταστροφής των τροφίμων που διατηρεί, το κόστος της οποίας ενδεχομένως θα ξεπερνάει την αξία της τοποθέτησης του καταγραφικού.     

Η αγορά και εγκατάσταση ενός καταγραφικού συστήματος, χρηματοδοτείται πλέον και από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας από μια επιχείρηση.  

 

 

 

<< Πλοήγηση σε Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 Προσθήκη νέου σχολίου
JameMome
Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 - 10:29 μμ
Viagra Ads On Porn Sights Jamegex
Cephalexin Dosage Doge <a href=http://costofcial.com>cialis online</a> Prix Ciprofloxacin 10mg En Pharmacie
JameMome
Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 - 3:23 πμ
Cialis Levitra Libido Jamegex
Acheter Cialis Euroclinix Cialis Weniger Nebenwirkungen Cialis Vendita Farmacia <a href=http://costofcial.com>cheap cialis</a> Achat Cialis Prix
2 εγγραφές σύνολο        
Προσθήκη νέου σχολίου
Το όνομά σας   
Θέμα   
Περιεχόμενο   
*Υποχρεωτικά πεδία