Νοέμβριος 2013

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013
RSS
Καταγραφικά συστήματα. Επιλογή ή υποχρέωση;
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 - 3:13 μμ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ:

ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 

 

Η Υποχρέωση - Το Νομοθετικό Πλαίσιο

Από το 1989 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέσπισε νόμους με τους οποίους καθόρισε σε ποιες επιχειρήσεις τροφίμων και με ποιόν τρόπο, πρέπει να γίνεται η καταγραφή των κρίσιμων μεγεθών σε όλη την ψυκτική αλυσίδα, από την παραγωγή ως την διάθεση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι

1 εγγραφές σύνολο